...

Prowadzenie działalności nierejestrowanej – jak wyjaśnić klientowi, co to jest? Co musi o tym wiedzieć? Czy można zaliczyć w koszty fakturę od działalności nierejestrowanej? Wszystko to przeczytasz w poniższym artykule.

Jaki przepis umożliwia prowadzenie działalności nierejestrowanej?

Prowadzenie działalności nierejestrowanej jest możliwe na podstawie art 5, ust 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

Przepis ten mówi, że nie jest działalnością gospodarczą osiąganie przychodu do wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia. W języku potocznym działalność taką nazwano nierejestrowaną lub nieewidencjonowaną. Nie ma ona ściśle zdefiniowanej nazwy.

Czy to legalne?


Tak, to w pełni legalne rozwiązanie, dzięki któremu nie działasz w szarej strefie, ponieważ ujawniasz swoje przychody i je opodatkowujesz.

Poinformuj klienta, że prowadzisz ewidencję sprzedaży na podstawie której odprowadzasz podatek dochodowy w zeznaniu rocznym PIT.

Poinformuj również klienta, że ma prawo otrzymać od Ciebie fakturę, jeśli sobie tego życzy.

Warto również zadbać o pełną profesjonalność i posiadać dokumenty związane z RODO (polityka prywatności) oraz regulamin sprzedaży, jeśli sprzedajesz przez internet. To wszystko składa się nie tylko na legalność Twoich działań, ale również Twój profesjonalny wizerunek.

Czy muszę wystawiać klientom faktury lub paragony?


Generalnie, prowadząc działalność nierejestrowaną i będąc zwolnionym z VAT, nie musisz wystawiać faktur, chyba że klient od Ciebie jej zażąda. Sprawdź terminy wystawiania faktur tutaj.

Będąc podatnikiem VAT czynnym jesteś zobowiązany do dokumentowania każdej transakcji fakturą i wykazywania jej w JPK_V7. Jak zarejestrować się do VAT przeczytasz w moim e-booku, który jest teraz w promocji!

Paragony natomiast musisz wystawiać jeśli jesteś do tego zobowiązany przepisami. Przeczytaj tutaj, czy musisz mieć kasę fiskalną.

Czy można wrzucić w koszty fakturę od osoby prowadzącej działalność nierejestrowaną?


Twój klient może mieć wątpliwości, czy faktura wystawiona przez Ciebie (zwłaszcza bez numeru NIP) jest poprawna i czy w związku z tym, może zaliczyć ów wydatek w koszty.

Tak – może.

Jeśli jesteś podatnikiem zwolnionym z VAT, to wystawiasz fakturę bez VAT. Przedsiębiorca może ją ująć w koszty, ale nie odliczy od niej podatku VAT.

Natomiast jeśli jesteś podatnikiem czynnym i posługujesz się numerem NIP, to klient może odliczyć zarówno podatek VAT, jak i może zaliczyć ową fakturę w koszty.

Czy klient ma jakieś dodatkowe obowiązki w związku ze współpracą?


Gdy świadczysz usługi w ramach działalności nierejestrowanej, to niestety ZUS patrzy na to w kategorii umowy o dzieło lub zlecenie.

Umowa o dzieło to taka, która gwarantuje jakiś konkretny i mierzalny rezultat o autorskim charakterze – np. zdjęcia, grafika. Zawarcie takiej umowy, Twój klient powinien zgłosić w ZUS na formularzu ZUS_RUD. Jak to zrobić znajdziesz tutaj.

Umowa zlecenie natomiast to umowa starannego działania. Zobowiązujesz się wobec swojego klienta (zleceniodawcy) wykonywać jakieś czynności, ale nie gwarantujesz mu konkretnego, autorskiego rezultatu. Taka umowa podlega pod ubezpieczenie w ZUS, czyli zleceniodawca musi zapłacić dodatkowe pieniądze i ubezpieczyć zleceniobiorcę.
Niestety od 2018 kiedy to działalność nierejestrowana weszła w życie, ZUS głuchy jest na to, że miała to być przecież uproszczona forma prowadzenia działalności na próbę i dodatkowe formalności temu nie sprzyjają. Wydawane są interpretacje indywidualne, gdzie zleceniodawcy zatrudniający osobę prowadzącą działalność nierejestrowaną zostają poinstruowani, że osoby takie należy ubezpieczyć. Jak w praktyce wygląda kontrola takich działań? Oprócz osób, które samodzielnie zgłosiły się do ZUS po interpretację, nie słyszałam póki co o kontrolach.

Czy mam obowiązek informowania klientów o DN?


Nie, nie ma takiego obowiązku. Natomiast znowu – pozytywnie wpłynie to na Twoją wiarygodność jako właściciela biznesu oraz Twój profesjonalny wizerunek.
Warto umieścić taką informację w swoich social media, czy skorzystać z naszego prezentu – banerka informującego, że prowadzisz działalność nierejestrowaną. Transparentność i uczciwość to wciąż bardzo pożądane cechy małych marek.