...

ZUS – instytucja, którą wszyscy przedsiębiorcy lubią najbardziej. 😀 Zapewnia nam zasiłki, emerytury i inne świadczenia. Wszystko to opłacane jest najpierw jednak przez nas. Co więcej, ZUS czeka na Twoją płatność nawet jeśli w danym miesiącu nie masz żadnych przychodów. Nie ma litości. Za to jest dużo strachu. Wielu początkujących przedsiębiorców zastanawia się, czy wystarczy im pieniędzy do opłacenia składek. Boją się rozpocząć biznes, w obawie przed tym, że nie zarobią na składki.

Na szczęście jednak rząd przygotował pewne rozwiązania dla początkujących przedsiębiorców, jak np. ulga na start.

To ile tak właściwie zapłacisz za ZUS? Czy ulga na start oznacza, że nie trzeba nic płacić? Czy pracując na etacie trzeba płacić ZUS? Ile wynosi mały ZUS? Na wszystkie te pytania znajdziesz odpowiedzi w tym artykule.

Składki ZUS – za co właściwie płacimy?

ZUS to inaczej Zakład Ubezpieczeń Społecznych. I to właśnie opłacasz – składki na ubezpieczenie: emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe i zdrowotne. W razie któregoś z wymienionych wydarzeń, otrzymasz od ZUS świadczenie.

Czy zawsze opłacamy wszystkie te składki? Nie, to zależy od Twojej sytuacji. Poniżej kilka przykładów.

Praca na etacie i własna działalność a ZUS

Jeśli pracujesz w ramach podpisanej umowy o pracę i Twoje wynagrodzenie nie jest niższe od minimalnego wynagrodzenia, to następuje zbieg ubezpieczeń i nie musisz płacić składek na ubezpieczenie społeczne. Nie unikniesz natomiast opłacania składki zdrowotnej. 

W 2020 roku do zapłaty masz 362,34 zł miesięcznie z tego tytułu.

Ulga na start

Czyli opcja dla tych, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą po raz pierwszy lub po upływie 60 miesięcy od zamknięcia lub zawieszenia poprzedniej działalności. Ulga na start trwa 6 miesięcy. Jeśli rozpoczynasz działalność pierwszego dnia miesiąca, to od tego miesiąca liczysz początek ulgi na start. Jeśli jednak rozpoczniesz działalność w trakcie miesiąca, to początek ulgi liczysz od kolejnego miesiąca. Czyli na przykład zakładając działalność 2 maja, ulga przysługuje Ci do końca listopada.

Podobnie jak w przypadku jednoczesnej pracy na etacie i firmy nie musisz opłacać składek na ubezpieczenie społeczne (możesz jednak dobrowolnie je opłacać). 

Co miesiąc musisz opłacać składkę zdrowotną (wysokości 362,34 zł w 2020 roku).

Co po uldze na start? Preferencyjna podstawa wymiaru składek

Po wykorzystaniu ulgi na start, możesz skorzystać z preferencyjnej podstawy. Oznacza to opłacanie składek liczonych od tzw. preferencyjnej podstawy wymiaru składek. Czyli Twoje składki będą niższe przez 24 kolejne miesiące. Jeśli nie korzystałeś/aś z ulgi na start, 24 miesiące liczone są od dnia objęcia Cię ubezpieczeniem (najczęściej data rozpoczęcia działalności). Jeśli pracujesz jednocześnie na etacie, to skracasz sobie możliwość korzystania z tej opcji. Jeśli na przykład otworzysz działalność, pracując jednocześnie na etacie, a po roku zrezygnujesz z umowy o pracę, to przysługuje Ci tylko 12 miesięcy preferencyjnych składek.

Deklarujesz wysokość podstawy, od której liczone będą składki. Podstawa ta jednak nie może być niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia (czyli 2600 zł x 30% = 780 zł w 2020 roku). Jeśli chcesz możesz opłacać wyższe składki.

W 2020 roku do zapłaty co miesiąc masz 609,14 zł (za ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe i zdrowotne). Możesz zrezygnować z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego i wtedy do zapłaty jest 590,03 zł.

źródło : https://www.zus.pl/baza-wiedzy/skladki-wskazniki-odsetki/skladki/wysokosc-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne

Duży ZUS

Po wykorzystaniu ulgi na start oraz składek preferencyjnych pora przejść na normalne składki. 

W przypadku opłacania dużego ZUSu, składki liczone są od podstawy wymiaru, która jest nie niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Co miesiąc do zapłaty jest więc 1431,48 zł (za ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe i zdrowotne). Możesz zrezygnować z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego i wtedy do zapłaty jest 1354,64 zł. 

Mały ZUS plus

Od 1 lutego 2020 roku można płacić niższe składki, jeśli Twoje przychody w poprzednim roku nie przekroczyły 120 000 zł, oraz prowadziłeś/aś działalność gospodarczą w zeszłym roku nie krócej niż przez 60 dni kalendarzowych. 

Niższe składki na ubezpieczenia społeczne można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu 5 lat od rozpoczęcia działalności.

Składka jest liczona od dochodu uzyskanego w poprzednim roku. Tutaj obliczysz swoją składkę: https://www.eskladka.pl/Calculator Pamiętaj, że płacąc niższe składki, w przyszłości otrzymasz niższe świadczenia (np. emerytalne).

Więcej o Małym ZUS plus wkrótce na blogu.

Do kiedy należy opłacić składki ZUS?

Do 10-tego kolejnego miesiąca. Czyli składki za wrzesień, należy opłacić do 10-tego października. Do 10-tego kolejnego miesiąca. Czyli składki za wrzesień, należy opłacić do 10-tego października.

Gdzie należy wpłacić składki ZUS?

Na indywidualny numer rachunku składkowego. Numer ten otrzymacie pocztą po zarejestrowaniu działalności. To na ten rachunek dokonuje się płatności za siebie i swoich pracowników.

Nie pamiętasz jaki jest numer Twojego rachunku? Możesz go sprawdzić za pomocą tej wyszukiwarki: https://www.eskladka.pl/