...

Wybuch wojny sprawił, że Ukraina potrzebuje naszej pomocy. Zbierane są dary rzeczowe, pieniądze, przyjmujemy uchodźców do swych domów. Od kilku dni robimy co w naszej mocy, by wesprzeć naszych sąsiadów.

Natomiast pomoc ta nie dzieje się w oderwaniu od regulacji prawnych i przepisów. Sprawdź ten artykuł, żeby zrozumieć jak to działa.

Nie mamy przepisów regulujących aktualną sytuację

Skala pomocy dla Ukraińców jest ogromna, co oznacza, że prawdopodobnie zostaną wprowadzone przepisy dedykowane tej konkretnej sytuacji. Podobnie działo się w pandemii Covid, gdzie można było skorzystać z preferencji podatkowych, dokonując darowizny na cele walki z pandemią. Aktualnie jednak takich rozwiązań nie ma, więc stosować należy obowiązujące przepisy. 

Widziałam jednak komunikaty w środowisku finansowym, że doradcy podatkowi pracują nad interpretacją przepisów oraz rozwiązaniami dla rządu. 

Zbiórki publiczne są regulowane

Od kilku dni pomoc dzieje spontanicznie i na wielką skalę. Działa mnóstwo osób, zarówno tych o wielkich firmach i zasięgach, jak i tych którzy działają tylko lokalnie. Warto jednak wiedzieć, że zbiórki pieniędzy i darów rzeczowych w miejscach publicznych są regulowane. Zbiórki takie podlegają zgłoszeniu. Zgłoszeniu nie podlegają natomiast między innymi zbiórki koleżeńskie w zamkniętym gronie, np. w pracy, albo odbywające się w ramach jakiejś imprezy zamkniętej – np. balu charytatywnego. Tu znajdziecie opracowanie na temat zbiórek publicznych.

Pomaganie jako osoba fizyczna

Czyli jako osoba, która występuje we własnym imieniu – nie żadnej organizacji, firmy itp.

Przekazując darowiznę na rzecz organizacji pożytku publicznego, możesz odliczyć ją od podatku dochodowego w rocznym rozliczeniu, ale w kwocie nie większej niż 6% uzyskanego dochodu.

Czy jeśli weźmiesz udział w zrzutce internetowej przez portal jak np. https://www.siepomaga.pl/, to możesz skorzystać z ulgi? 

Tak! Warto jednak pamiętać, że jeśli darowizna przekazana jest poprzez system płatności elektronicznych (np. PayU), w tytule przelewu widnieje zazwyczaj ciąg liter i cyfr.

Dlatego dla prawidłowego udokumentowania darowizny warto zadbać o potwierdzenie otrzymania darowizny od obdarowanego. Na przykład wspomniany przeze mnie portal SięPomaga przesyła na początku każdego roku zestawienie Twoich datków za poprzedni rok podatkowy. Można tam wygenerować dokument z potwierdzeniem wspartych przez Ciebie zbiórek, który dołączysz do potwierdzenia przelewu z Twojego konta.

Gdy pomagasz jako firma

Sprawa robi się nieco bardziej skomplikowana, gdy chcesz pomagać jako firma. 

Podatek VAT

Jeśli chcesz darować towary, za które odliczyłeś_aś podatek VAT naliczony przy ich zakupie, to przekazując je obdarowanemu, musisz naliczyć podatek VAT należny. 

Podatek należny wykazuje się na fakturze wewnętrznej. Co to takiego? Jest to dokument wewnętrzny wystawiony przez Ciebie (jako sprzedawcę) na dane obdarowanego, na kwotę darowizny wraz z należnym podatkiem VAT. Na podstawie takiego dokumentu będziesz mieć możliwość zaksięgowania podatku należnego. 

Jeśli odliczenia VAT przy zakupie towaru nie było, bo np. nie jesteś VATowcem, towar został kupiony od podatnika zwolnionego, lub gdy kupujesz towary od razu celowo na zbiórkę charytatywną – to podatku VAT ani nie odliczasz, ani nie naliczasz.

Zwolnieniu z naliczenia VAT podlegać jednak może darowanie produktów spożywczych na rzecz organizacji pożytku publicznego i jej cele charytatywne – art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o VAT.

Podatek dochodowy 

Czy darowizna może być Twoim kosztem podatkowym? 

Nie. Według Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, art. 23, ust. 1, pkt 11. do kosztów uzyskania przychodu nie możemy zaliczyć darowizn, z wyjątkiem zakupionych lub wytworzonych artykułów spożywczych przeznaczonych na cele działalności charytatywnej.

Czyli odliczyć na bieżąco możemy jedynie artykuły spożywcze.

Darowizny można jednak odliczyć w PIT, ale w kwocie nie większej niż 6% uzyskanego dochodu. W przypadku osób prawnych, które rozliczają się z tytułu CIT, limit wynosi 10% (tu można przeczytać więcej). Nie każda jednak forma opodatkowania podlega tym samym zasadom, jeśli chodzi o korzystanie z ulgi podatkowej od darowizny. 

  • Skala podatkowa – kwota przekazanej darowizny jest odliczana od dochodu.
  • Podatek liniowy –  możesz skorzystać z ulgi jedynie w przypadku darowizny na rzecz kształcenia zawodowego (w formie materiałów dydaktycznych lub środków trwałych). W innych przypadkach nie przysługuje Ci ulga.
  • Ryczałt  – kwota przekazanej darowizny jest odliczana od przychodów 
  • Karta podatkowa –  w ogóle nie możesz skorzystać z tych ulg.

Ale to się może zmienić. Jak już wspominałam wcześniej, środowisko finansowe będzie apelować do rządu o wprowadzenie zwolnień i preferencji podatkowych, tak jak to miało miejsce w przypadku pandemii Covid-19.

Zbieraj dokumenty!

Do odliczenia darowizny potrzebne są dokumenty potwierdzające wydatek lub przekazanie towarów. Przygotuj protokół przekazania, gdzie obdarowany poświadcza przyjęcie darowizny.

Jeśli dokonujesz darowizny pieniężnej do skorzystania z ulgi podatkowej, będzie Ci potrzebny dowód wpłaty na rachunek w banku.

Jeśli Twoja firma prowadzi pełne księgi, to pamiętaj, że każdy wydatek musi być udokumentowany, więc nawet jeśli nie chcesz skorzystać z ulg podatkowych czy odliczenia VAT, to musisz mieć dokumenty potwierdzające przekazanie darowizny.

Więcej znajdziesz tutaj.

Pomóż Ukrainie!

Wesprzyj oficjalną zbiórkę Polskiej Akcji Humanitarnej na rzecz Ukrainy: https://www.pah.org.pl/wplac/?form=ukraina

Wpłata na tą organizację gwarantuje dobrą dystrybucję środków, ponieważ mają lata doświadczenia w pracy na terenach objętych wojną.