...

Od 1 stycznia 2021 roku nastąpiła znacząca zmiana, jeśli chodzi o umowy o dzieło. Od tego roku zleceniodawca dzieła musi zgłosić do ZUS fakt zawarcia umowy. Kiedy należy taką umowę zgłosić i jak to zrobić? Dowiesz się z tego artykułu.

Kto musi zgłosić do ZUS umowę o dzieło?

Obowiązek ten ciąży na zlecającym dzieło. Nie ważne czy zlecającym jest osoba fizyczna, czy przedsiębiorca (płatnik składek) – oboje mają obowiązek zgłosić umowę.

Są wyjątki. Których umów nie trzeba zgłaszać? Jak można przeczytać na stronie ZUS, nie trzeba zgłaszać umów o dzieło:

  • zawartych z własnym pracownikiem,
  • wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem,
  • zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.

Jak i kiedy zgłosić umowę o dzieło do ZUS?

Zgłoszenia umowy o dzieło należy dokonać poprzez formularz RUD w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o dzieło.

Formularz RUD można złożyć w formie papierowej (tu znajdziesz formularz do druku) lub poprzez Portal Usług Elektronicznych – PUE ZUS. Poniżej znajdziesz instrukcję, jak wypełnić formularz w formie elektronicznej.

Jak wypełnić i wysłać zgłoszenie umowy o dzieło RUD przez PUE ZUS?

  1. W prawym górnym rogu wybierz odpowiednią zakładkę w zależności od tego, czy zgłaszasz umowę o dzieło jako płatnik składek (przedsiębiorca) czy jako ubezpieczony (osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, ale prowadząca np. działalność nierejestrowaną).

2. Po lewej stronie z menu wybierz Katalog usług elektronicznych.

3. Kliknij “Pokaż”.

4. Wyszukaj formularz RUD na liście usług.

5. Przejdź do usługi. Pamiętaj, że do wypełnienia dokumentu on-line potrzebny jest Ci profil zaufany, podpis osobisty lub kwalifikowany.

6. Na stronie pierwszej wybierasz okienko ZGŁOSZENIE. Na tej stronie wpisujesz swoje dane – osoby zgłaszającej. PUE ZUS automatycznie zaciągnie Twoje dane.

7. Na stronie drugiej podaj dane wykonawcy umowy o dzieło – zleceniobiorcy. Poniżej jest jeszcze pole na adres do korespondencji. Należy go wypełnić, jeśli jest inny niż adres zamieszkania.

8. Strona trzecia zawiera informacje o zawartych umowach o dzieło. Należy podać datę zawarcia umowy, datę rozpoczęcia i zakończenia wykonywania dzieła, oraz przedmiot umowy. Wszystkie te rzeczy powinny być ujęte w umowie i wystarczy je z niej przepisać. Przedmiot umowy to np. wykonanie 3 grafik.

9. Na stronie 4 należy podsumować liczbę zawartych umów o dzieło w ramach tego zgłoszenia. Jest tam również oświadczenie o prawdziwości podanych danych.

10. Zanim wyślesz lub zapiszesz dokument, sprawdź jego poprawność poprzez odpowiednią do tego funkcję.

11. Jeśli coś będzie niepoprawnie uzupełnione, pole podświetli się na czerwono.

12. Po sprawdzeniu dokumentu, można go zapisać. Po zapisaniu dokument należy wysłać za pomocą zaznaczonego na obrazku przycisku i podpisać wybraną opcją (podpis zaufany, kwalifikowany).

Jak widzisz nie jest to skomplikowane. Po co w ogóle trzeba te umowy zgłaszać? Na chwilę obecną ZUS gromadzi dane w celach statystycznych. Jak można przeczytać na stronie rządowej:

“Nowe rozwiązanie pozwoli na skuteczniejsze udzielanie pomocy w ramach tarczy antykryzysowej, dzięki dokładniejszej wiedzy o skali zawieranych w Polsce umów o dzieło. Posłuży również badaniu kierunków rozwoju przedsiębiorczości oraz weryfikacji realizacji obowiązku ubezpieczeń społecznych.”

Można więc wnioskować, że jest to również narzędzie, które może posłużyć do kontroli, czy umowy zawierane są w poprawny sposób. Umowy o dzieło w przeciwieństwie do umów zlecenie nie są bowiem oskładkowane ubezpieczeniem społecznym. Często zawierane są umowy o dzieło, które tak naprawdę powinny być umowami zlecenie, a co za tym idzie – powinny być od nich opłacane składki. Dokładny spis zawieranych umów pozwoli na lepszą ich weryfikacje. Dlatego to ważne jak nigdy wcześniej, by dobrze rozróżniać te dwa rodzaje umów i wiedzieć, kiedy jaką zawrzeć.

PS: Zajrzyj do moich innych wpisów dotyczących ZUS:

Ulga na start – kto może skorzystać z ulgi na start ZUS?

Ile wynosi ZUS w działalności gospodarczej?