...

Przygotowujesz się do założenia własnej działalności i doszły Cię słuchy, że powinno się wybrać jakieś kody PKD. Zastanawiasz się co to jest? W tym wpisie dowiesz tego oraz gdzie je znaleźć i czy kody PKD można dopisać później. Na koniec mam dla Ciebie również spis przykładowych kodów PKD, gdy chcesz sprzedawać przez internet kursy lub e-booki oparte na swojej wiedzy. Artykuł ten przeznaczony jest dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.


PKD – co to jest?

Co kryje się pod tajemniczym skrótem PKD? Jest to Polska Klasyfikacja Działalności. To spis czynności, jakie podejmuje się w ramach prowadzenia działalności gospodarczej. 

Zakładając więc firmę, musisz określić na początku, czym w ogóle będziesz się zajmować i wybrać odpowiadające temu kody PKD. Wybierasz jeden główny, który będzie dotyczył przeważającej działalności w Twojej firmie oraz pozostałe kody uzupełniające.

Kody te wpisujesz we wniosku CEIDG-1, czyli wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wniosek ten składasz, aby zarejestrować swoją działalność. CEIDG to rejestr firm, który zawiera informacje o przedsiębiorcach prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce oraz spółki cywilne.

Kody natomiast służą głównie celom statystycznym – państwo chce wiedzieć jak i na czym zarabiamy.

Kogo obowiązują takie kody? 

Wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą oraz spółki. Według Art. 56 ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. O statystyce publicznej, kto przekazuje dane statystyczne niezgodne ze stanem faktycznym, podlega karze grzywny. Lepiej więc wybrać te kody dobrze i mieć święty spokój. 🙂

Gdzie je znaleźć?

Istnieje oficjalna wyszukiwarka takich kodów https://www.biznes.gov.pl/pl/tabela-pkd, aczkolwiek jeśli wyszukuje się w niej po hasłach, to trzeba wpisać dokładnie takie hasło (lub jego część), jakie jest w opisie kodu, inaczej nic nam nie znajdzie. Nie działa to więc jak Google i nie szuka słów powiązanych (a szkoda!)

Możesz również wystąpić do Głównego Urzędu Statystycznego z prośbą o indywidualną interpretację i pomoc w doborze kodów PKD. Tu znajdziesz formularz: https://lodz.stat.gov.pl/osrodki/osrodek-klasyfikacji-i-nomenklatur-urzedu-statystycznego-w-lodzi/formularz 

Czy w trakcie prowadzenia działalności można zmienić kody?


Według oficjalnej informacji ze strony https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zmiany-w-firmie/chce-zmienic-dane-firmowe/zmiany-w-firmie-kogo-musze-powiadomic/zmiana-kodow-pkd

“Jeśli prowadzisz firmę, w każdym momencie możesz rozszerzyć zakres działalności (dodając nowe kody PKD), zawęzić zakres (wykreślając kody PKD) bądź zgłosić zmianę profilu działalności (przez zmianę kodu PKD wiodącej działalności bądź zmianę kodów pozostałej działalności).”

Zmianę taką dokonuje się ponownie poprzez wniosek CEDIG-1. Pamiętaj, aby dopisać odpowiednie kody PKD, zanim osiągniesz przychód z czynności z nimi związanych. Nie wiąże się to z żadnymi opłatami. 


Jeśli korzystasz z dotacji na otwarcie działalności z PUP, warto upewnić się, czy według umowy możesz poszerzyć zakres wykonywanych czynności.

faktura

Co jeśli nie ma kodów dokładnie odpowiadających mojej działalności?

Wybierz taki, który jest najbardziej zbliżony do tego, czym będziesz zajmować się w firmie. 

Kody PKD a zwolnienie z VAT i ryczałt

Według ustawy o podatku VAT istnieją czynności, które muszą być bezwzględnie opodatkowane, na przykład usługi doradztwa. Warto więc dobrze zastanowić się nad doborem odpowiednich kodów, jeśli planujesz być podatnikiem zwolnionym z VAT. O zwolnieniu z VAT więcej przeczytasz w tym wpisie.

Tak samo w przypadku wyboru formy opodatkowania ryczałtem lub kartą podatkową – stawka podatku zależy od rodzaju wykonywanej działalności. Rozważ więc dobrze, co Ci się opłaca i jakie kody wykorzystać.

Przykładowa lista kodów PKD dla sprzedających kursy online lub e-booki oparte na swojej wiedzy

 • Działalność szkoleniowa:
 • 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
 • Jeśli zamierzasz sprzedawać te produkty przez internet:
 • 47.91.Z – sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • Jeśli chcesz wydawać e-booki:
 • 58.11.Z – Wydawanie książek
 • 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza
 • Jeśli będziesz mieć swoją platformę szkoleniową:
 • 62.01.Z – pisanie, modyfikowanie, badanie, dokumentowanie i wspomaganie oprogramowania, włączając pisanie zleceń sterujących programami dla użytkowników
 • 62.02.Z – planowanie i projektowanie systemów komputerowych, które łączą sprzęt komputerowy, oprogramowanie i technologie komunikacyjne, włączając szkolenia dla użytkowników
 • 62.09.Z – planowanie i projektowanie systemów komputerowych, które łączą sprzęt komputerowy, oprogramowanie i technologie komunikacyjne, włączając szkolenia dla użytkowników
 • Jeśli zamierzasz sprzedawać kursy w formie video lub audio:
 • 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 
 • 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
 • 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 • Jeśli zamierzasz prowadzić kampanie reklamowe i działać w social media:
 • 73.11.Z – działalność agencji reklamowych – prowadzenie kampanii reklamowych
 • 73.12.C – pośrednictwo w sprzedaży miejsc na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
 • 74.20.Z – działalność fotograficzna

Chcesz lepiej ogarniać swoje finanse i rozumieć o czym mówi Twoja księgowa? Pobierz Finansłownik – zbiór 27 pojęć, które warto znać, gdy prowadzisz firmę.