...

Często obserwuję wśród Was wątpliwości, jakie są granice kompetencji księgowych.

Zdarza się, że trafiacie na skomplikowany podatkowo przypadek. Udajecie się z tym do księgowej, jednak ona odsyła Was z kwitkiem, wskazując jedynie odpowiedni paragraf, który należy zinterpretować.

 Czy Ty również nie wiesz kiedy udać się z pytaniem do księgowej, a kiedy do akcji powinien wkroczyć doradca podatkowy? W tym wpisie wyjaśnię Ci, jaka jest różnica między nimi.

Co robi księgowy?

Księgowy wykonuje w Twoim imieniu czynności księgowe oraz rozliczenia podatkowe i publicznoprawne, czyli między innymi:

 • prowadzi księgi rachunkowe;
 • gromadzi i przechowuje dokumentację księgową;
 • prowadzi ewidencją niezbędną do dokonania rozliczeń podatkowych;
 • wypełnia deklaracje podatkowe;
 • potwierdza zgodność rozrachunków z Twoimi kontrahentami.

Dlaczego księgowa nie zawsze jest w stanie pomóc?

Księgowy powinien nadążać za zmianami w przepisach i być w stanie wyjaśnić Ci kwestie podatkowe. Wiadomo jednak, że jak w każdej branży, trafisz na ludzi o różnych kompetencjach. Być może trafisz na księgową z dwudziestoletnim doświadczeniem, która będzie sypać rozwiązaniami jak z rękawa, a może nawiążesz współpracę z kimś młodszym, kto jeszcze szlifuje swoje kompetencje. 

Ponadto jeśli korzystasz z usług zewnętrznej księgowej, zapewne nie jesteś jej jedynym klientem. Branża ta cierpi na stosunkowo niskie ceny usług, do ilości czasu, który należy poświęcić na tą pracę. Niskie ceny sprawiają, że księgowa aby zarobić, musi mieć sporo klientów, przez co najczęściej skupia się na wykonaniu bieżących obowiązków i nie ma czasu na szczegółową pomoc dla Ciebie. 

Generalnie przyjmuje się, że księgowość jest od sprawdzania poprawności dokumentów, prowadzenia ksiąg, dokonywania rozliczeń i wypełniania deklaracji. To takie główne kompetencje, które można przypisać księgowej.

Co najważniejsze: księgowi podlegają pod ustawę o rachunkowości i obowiązują ich pod groźbą sankcji jej nadrzędne oraz szczegółowe zasady, np.:

 • Zasada istotności, obliguje księgowego do ujęcia w księgach wszystkich operacji, które w istotny sposób wpływają na ocenę sytuacji finansowej Twojej firmy;
 • Zasada kompletności, mówi, że każda dokumentacja powinna być kompletna. Czyli, gdy księgowy prosi Cię o jakieś dodatkowe dokumenty, np. protokół zdawczo-odbiorczy, to nie ma się co denerwować, że co chwile coś wymyśla. Obliguje go do tego ustawa.

Wszystkie wymienione wcześniej czynności księgowe może wykonywać również doradca podatkowy. Ma on jednak szerszy zakres kompetencji. Doradca podatkowy to prawnik, który specjalizuje się w prawie podatkowym. 


W czym może Ci pomóc doradca podatkowy?

 • doradzi Ci w sprawie podatków: jaką formę opodatkowania wybrać, jak zinterpretować przepisy, wyjaśni zmiany w prawie podatkowym i jak powinnaś się do nich przygotować;
 • sporządzi dla Ciebie opinię prawną w temacie podatków;
 • obliczy za Ciebie podatki i sporządzi deklaracje;
 • może reprezentować Cię przed sądem lub organami podatkowymi.

Główna różnica między księgową a doradcą podatkowym.

Jeśli miałabym wskazać główną różnicę między tymi dwoma zawodami, powiedziałabym, że księgowi skupiają się na jak najbardziej rzetelnym wypełnianiu obowiązków podatkowych i rachunkowych, którym podlegasz. Natomiast doradcy podatkowi skupiają się na maksymalizacji zysku Twojej firmy i zabezpieczeniu Twoich interesów.

 Innymi słowy, księgowa jest jak komunikacja miejska – porusza się systematycznie po wyznaczonych przez przepisy drogach, tak by usprawnić przepływ dokumentów i pieniędzy między przedsiębiorcą, a państwem. Doradca podatkowy natomiast jest jak taksówka, która zawiezie Cię do miejsca docelowego dobierając najlepszą dla Ciebie trasę.

Warto wiedzieć, że wiedza na temat obowiązujących przepisów, to nie tylko interpretacja ustaw i rozporządzeń. Regularnie wydawane są wyroki w kwestii spornych i problematycznych przypadków, które wskazują kierunek interpretacji kolejnym ludziom. 

Doradcy podatkowi śledzą na bieżąco wydawane opinie, wyroki i dzięki temu mogą działać jeszcze bardziej skutecznie. Dlatego, gdy potrzebujesz pomocy z podatkami rekomenduję udać się do doradcy. Twoja księgowa najprawdopodobniej nie ma zwyczajnie czasu na nadążanie za wszystkimi tymi interpretacjami i może nie podać najlepszego dla Ciebie rozwiązania. 

Podsumowując:

 • księgowy wykonuje w Twoim imieniu czynności księgowe oraz rozliczenia podatkowe;
 • księgowi podlegają pod ustawę o rachunkowości i obowiązują ich pod groźbą sankcji jej nadrzędne zasady;
 • czynności księgowe może wykonywać również doradca podatkowy, ma on jednak szerszy zakres kompetencji;
 • księgowa jest łącznikiem pomiędzy Tobą a państwem;
 • doradca podatkowy skupia się na zabezpieczeniu Twojego interesu;
 • doradcy podatkowi częściej niż księgowi są na bieżąco z wydawanymi opiniami i wyrokami w sprawach interpretacji przepisów podatkowych.