...

Od 1 lipca 2022 będzie obowiązywać nowa skala podatkowa. Ile będzie wynosiła stawka podatku? Jak zmieni się kwota zmniejszająca podatek? Co z tymi osobami, które nie wybrały skali podatkowej w 2022 roku? O tym dowiesz się z poniższego artykułu.

Nowa skala podatkowa

Ile wynosił podatek dotychczas?

  • dochód do 120 000 zł – 17% minus kwota zmniejszająca podatek 5 100 zł 
  • dochód powyżej 120 000 – 15 300 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

Ile wyniesie podatek od 1 lipca 2022?

  • dochód do 120 000 zł – 12% minus kwota zmniejszająca podatek 3600 zł
  • dochód powyżej 120 000 – 10 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

Jak widać zmiana jest zarówno w stawce podatku, jak i powiązanej z nią kwocie zmniejszającą podatek. Kwota zmniejszająca podatek będzie nieco mniejsza, ale ze względu na obniżoną stawkę podatku, ta forma opodatkowania może się okazać opłacalna dla większej liczby osób.

Od kiedy należy stosować nową stawkę podatku?

Do wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy za czerwiec 2022 r. lub za drugi kwartał 2022 r. należy zastosować już stawkę 12%.

Jeśli opłacasz zaliczki uproszczone, możesz pomniejszyć wysokość wpłat za miesiące od lipca do grudnia 2022 r. o kwotę stanowiącą 29,4 % ustalonej zaliczki miesięcznej.

Przejście z podatku liniowego na skalę

Jeśli za rok 2022 opłacasz podatek liniowy, to po zakończeniu tego roku możesz wybrać opodatkowanie skalą za rok 2022. Wsteczne przejście na skalę podatkową wykonuje się poprzez złożenie PIT-36 w ustawowym terminie (do 1 maja 2023 r.)

Czyli przez cały 2022 opłacasz podatek liniowy i po zakończeniu roku kalkulujesz, co jest dla Ciebie bardziej opłacalne: liniowy, czy skala podatkowa? Nadpłatę podatku odzyskasz po złożeniu zeznania podatkowego.

Uwaga: jeśli na stałe chcesz przejść na skalę podatkową z podatku liniowego, musisz oprócz tego złożyć informację poprzez CEIDG o zmianie do 20 lutego 2023 roku.

Przejście z ryczałtu na skalę

Jeśli za rok 2022 opłacasz ryczałt, ale okazuje się, że skala podatkowa będzie dla Ciebie bardziej opłacalna, to po zakończeniu roku możesz przejść na skalę. Przejścia również dokonuje się poprzez złożenie PIT-36.

Ryczałtowcy mogą również zamienić ryczałt na skalę już w trakcie roku – od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r. Tym samym połowę roku mają opodatkowane ryczałtem, a drugą według skali. 

Od tej decyzji nie ma już odstępstw. Musisz więc zastanowić się, czy bardziej opłaca się zmienić formę opodatkowania tylko na połowę roku, czy też po jego zakończeniu na cały rok. 

Uwaga: jeśli na stałe chcesz przejść na skalę podatkową z ryczałtu, musisz oprócz tego złożyć informację poprzez CEIDG o zmianie do 20 lutego 2023 roku.

W przypadku przejścia z ryczałtu na skalę, konieczne będzie uzupełnienie Księgi Przychodów i Rozchodów za cały 2022 rok. Warto więc już w tym momencie zastanowić się, czy zamierzasz przejść na skalę podatkową po zakończeniu roku i czy musisz zacząć zbierać faktury kosztowe.

Zmiana formy opodatkowania za 2022, a składka zdrowotna

W przypadku zmiany formy opodatkowania za 2022, będzie trzeba dokonać ponownego rozliczenia składek zdrowotnych.
Decydując się na zmianę formy opodatkowania, do końca roku opłacasz ją według zasad uprzednio wybranej formy opodatkowania, natomiast rozliczenia rocznego dokonasz już na zasadach skali podatkowej. Może więc oznaczać to dopłatę składki zdrowotnej, która na skali wynosi 9%.

Zastanów się nad zmianą z doradcą podatkowym

Aby zdecydować, jaka forma opodatkowania będzie dla Ciebie najlepsza, warto udać się na konsultację do doradcy podatkowego. Pamiętaj, że jest to zawód regulowany w Polsce i tylko osoby uprawnione mogą doradzać podatkowo.

Podsumowując 

Dokonując zmiany formy opodatkowania warto mieć na uwadze różne niuanse, które gdy umkną, mogą być problematyczne: np. to, że trzeba pamiętać o osobnym zgłoszeniu się do skali podatkowej na lata kolejne.

Jednocześnie jest to zmiana, która może być korzystna dla wielu podatników. W kolejnych artykułach opiszę Wam kolejne zmiany z uwzględnieniem tych w składce zdrowotnej.