...

Prezydent podpisał ustawę z dnia 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych.

Wprowadza ona nowy limit działalności nierejestrowanej.

Limit podniesiony do 75% minimalnego wynagrodzenia

Podniesiono kwotę przychodów, do której możliwe jest prowadzenie działalności nierejestrowanej. Ustawa podnosi limit do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Obecnie limit wynosi połowę tego wynagrodzenia. Dopóki limit przychodu nie zostanie przekroczony, nie ma konieczności składania wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Nowy limit działalności nierejestrowanej

Ile wyniesie nowy limit działalności nierejestrowanej?

Zmiany te oznaczają, że nowy limit działalności nierejestrowanej wyniesie 2700 zł przychodu miesięcznie.

Od kiedy będzie obowiązywać nowy limit?

Nowy limit obowiązywać będzie od 1 lipca 2023 roku.

Sprawdź, co to jest działalność nierejestrowana i jakie są obowiązki z nią związane.