...

Prowadząc działalność gospodarczą musisz pamiętać o kosztach, które się z tym wiążą.

Nie ważne, czy zarabiasz, czy też nie – ZUS zawsze czeka na Twoją płatność. A jeśli zarabiasz, dodatkowo musisz wziąć pod uwagę podatki.

Jakie podatki musisz płacić w swoim biznesie? Kiedy trzeba płacić składki ZUS, podatek VAT czy zaliczkę na podatek dochodowy? Gdzie należy zapłacić składki i podatki? Tego dowiesz się z poniższego artykułu.

Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – ZUS

Składki musisz opłacać do ZUS niezależnie od tego, czy w danym miesiącu masz przychód, czy nie. To właśnie tego kosztu obawiają się najbardziej początkujący przedsiębiorcy. Przed składkami nie uciekniesz. Ewentualnie przez jakiś czas możesz płacić mniejsze. 

Wysokość składek różni się w zależności od tego, czy wybierzesz ulgę na start, czy będziesz płacić składki preferencyjne, czy też łączysz biznes z etatem, czy opłacasz pełne składki.

Niezależnie jednak od tego, jak wygląda Twoja sytuacja, zawsze musisz opłacić składkę zdrowotną. Jej wysokość zależy od wybranej przez Ciebie formy opodatkowania.

  • skala podatkowa (zasady ogólne) – 9% dochodu
  • Podatek liniowy – 4,9% dochodu
  • Ryczałt – 9% liczone od:
    • do 60 000 zł przychodu narastająco – 60% przeciętnego wynagrodzenia – 305,56 zł
    • do 300 000 zł przychodu narastająco –  100% przeciętnego wynagrodzenia – 509,27 zł
    • Powyżej 300 000 zł przychodu narastająco: 180% przeciętnego wynagrodzenia – 916,68 zł 
  • Karta podatkowa – 9% liczone od minimalnego wynagrodzenia w danym roku.

W przypadku opodatkowania skalą podatkową i liniowo, podstawa wymiaru składki nie może być niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia w danym roku. W 2022 będzie to kwota 3010 zł. Oznacza to, że jeśli Twoja firma nie osiągnie żadnego dochodu, to i tak zapłacisz składkę zdrowotną na poziomie 270,90 zł.

Więcej o składce zdrowotnej przeczytasz tutaj.

Do kiedy należy opłacić składki ZUS?

Osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą zapłacić ZUS do 20-tego kolejnego miesiąca. Czyli składki za wrzesień, należy opłacić do 20-tego października.

Gdzie należy wpłacić składki ZUS?

Na indywidualny numer rachunku składkowego. Numer ten otrzymacie pocztą po zarejestrowaniu działalności. To na ten rachunek dokonuje się płatności za siebie i swoich pracowników.

Nie pamiętasz jaki jest numer Twojego rachunku? Możesz go sprawdzić za pomocą tej wyszukiwarki: https://www.eskladka.pl/

ZUS pracowników

Wysokość składek zależy od rodzaju umowy z pracownikiem. W tym artykule nie będę pisać dokładnie jakie to są koszty. Składki za pracowników należy opłacić do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego składki dotyczą. Czyli składki składki za wrzesień należy opłacić do 20 października.

podatki w działalności gospodarczej

Podatek dochodowy

Skala podatkowa i podatek liniowy

Jeśli wybrałeś podatek liniowy lub skalę podatkową, to podatek płacisz od dochodu. Dochód to przychody pomniejszone o koszty. Tutaj przeczytasz więcej na ten temat: https://www.wyjasniamfinanse.pl/przychod-a-dochod-jaka-jest-miedzy-nimi-roznica/

W ciągu roku należy wpłacać zaliczki na podatek dochodowy. Można je wpłacać miesięcznie lub kwartalnie. Nie składa się przy tym żadnej deklaracji. Po prostu obliczasz zaliczkę i wpłacasz ją na odpowiedni rachunek.

Jeśli nie masz dochodu, to po prostu nie płacisz zaliczki i nie trzeba o tym zawiadamiać urzędu.

Jeśli Twój podatek jest mniejszy niż 1000 zł, również nie musisz go wpłacać. Uważam jednak, że warto to zrobić. Zamiast kumulować podatek do dużej sumy, którą w końcu trzeba będzie zapłacić, lepiej płacić małe kwoty co miesiąc lub kwartał. Zawsze istnieje ryzyko, że ostateczna suma podatku do zapłaty Cię zaskoczy i nie będziesz mieć odpowiednich funduszy do jego opłacenia.

Do kiedy należy płacić zaliczkę na podatek dochodowy?

Zaliczkę na podatek dochodowy należy opłacić do 20 dnia następnego miesiąca (lub do 20 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału). Czyli np. zaliczkę za wrzesień należy opłacić do 20 października. 

Ryczałt

W przypadku ryczałtu, podatek płaci się od przychodu. Nie pomniejsza się go o koszty, a jedynie o składki na ubezpieczenie społeczne.

Płacąc zaliczkę na podatek, nie składa się żadnych deklaracji. 

Ryczałt należy opłacić do 20  dnia następnego miesiąca (lub do 20 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału). Czyli np. zaliczkę za wrzesień należy opłacić do 20 października. 

Karta podatkowa

W przypadku karty podatkowej co miesiąc płaci się stałą kwotę podatku, niezależnie od wysokości osiąganych dochodów. Kwota podatku do zapłaty jest z góry określona i zależy od rodzaju, liczby pracowników i wielkości miasta, w której wykonuje się działalność. 

Miesięczną płatność za podatek należy uiścić do 7 dnia następnego miesiąca. Czyli za wrzesień należy zapłacić do 7 października. Podatek za grudzień należy zapłacić do 28 grudnia.

UWAGA: nowe działalności gospodarcze nie mają możliwości wybrania karty podatkowej od 2022 roku.

Gdzie wpłacać zaliczki?

Podatek dochodowy (PIT) należy wpłacać na indywidualny rachunek podatkowy, tak zwany mikrorachunek podatkowy. Numer swojego konta sprawdzisz tutaj: https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego/

Podatek od towarów i usług – VAT 

Jeśli jesteś podatnikiem czynnym VAT, to od swojej sprzedaży musisz odprowadzić do urzędu skarbowego podatek VAT należny. Jego stawki w zależności od towaru lub usługi to: 23%, 8%, 5%.

Kiedy trzeba zapłacić za VAT? 

VAT wyliczony na podstawie rejestru VAT płaci się do 25 dnia miesiąca po miesiącu, którego podatek ten dotyczy. Czyli na przykład VAT za październik należy rozliczyć i zapłacić do 25 listopada. Do tego dnia należy również wysłać do urzędu Jednolity Plik Kontrolny z częścią deklaracyjną.

Gdzie wpłacić VAT należny?

VAT należy wpłacać na indywidualny rachunek podatkowy, tak zwany mikrorachunek podatkowy. Numer swojego konta sprawdzisz tutaj: https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego/

Podatek od czynności cywilnoprawnych PCC

Podatek, który dotyczy np.: umowy sprzedaży, lub zamiany (np. nieruchomości), pożyczki, umowy spółki cywilnej itd. Więcej na temat tego podatku przeczytasz tutaj: https://www.gov.pl/web/gov/zaplac-podatek-od-czynnosci-cywilnoprawnych

Do kiedy i gdzie trzeba zapłacić PCC?

Dokumenty związane z tym podatkiem należy złożyć w ciągu 14 dni od momentu, gdy powstał obowiązek podatkowy. Zazwyczaj jest to dzień zawarcia umowy. Opłatę uiszcza się w kasie urzędu lub na rachunek urzędu, do którego składasz dokumenty.

podatki w działalności gospodarczej

Podatek od nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą

Jeśli prowadzisz działalność w pomieszczeniu, które wykorzystujesz również w celach mieszkaniowych, to nie ponosisz z tego względu dodatkowych opłat. Inaczej spraw się ma, gdy masz wydzielone specjalne pomieszczenie pod działalność, wtedy prawdopodobnie zapłacisz więcej – zależy to od Twojej gminy.

Odpowiednie dokumenty związane z podatkiem od nieruchomości składasz w urzędzie gminy, w której jest Twoja nieruchomość.

Podatek od środków transportowych

Jeśli posiadasz środki transportowe, których masa przekracza 3,5 tony musisz opłacić podatek od środków transportowych. Dotyczy to więc właścicieli samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych, przyczep i naczep.

Podatek ten opłaca się w dwóch ratach w terminach do 15 lutego i 15 września każdego roku na rachunek gminy, w której znajduje się Twoja działalność.

USŁUGI KSIĘGOWE

dla Twojej firmy

Wyjaśniamy finanse prosto i na luzie.
Ty śpisz spokojnie, a my ogarniamy zawiłości rachunkowe.