...

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku,

Poniżej opisujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH (“Administrator”)

Administratorem Twoich danych osobowych jest Izabela Czaplewska Wyjaśniam Finanse, Pomorska 11a/42, 83-200 Stargard Gdański, NIP 5552105372, REGON 386835257.

Nie ustanowiliśmy Inspektora Ochrony Danych (IOD).

Jeśli chcesz się z nami skontaktować, napisz do nas maila na : sklep@wyjasniamfinanse.pl lub wyślij nam list na adres podany powyżej.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzasz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. Twoje dane przetwarzane są przez nas w następujący sposób:

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

Facebook, Instagram, 

Cel przetwarzania:

W ramach naszych portali społecznościowych Twoje dane są przetwarzane w celu:

 • umożliwienia Ci prowadzenia aktywności na naszych portalach społecznościowych
 • prowadzenia statystyk i analiz aktywności na portalach
 • prowadzenia kampanii marketingowych i reklamowych
 • informowania o naszych inicjatywach i działalności
 • prowadzenia portali społecznościowych
 • komunikację za pomocą Messengera
 • ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami

Podstawa przetwarzania:

 • Przetwarzanie danych jest niezbędne do korzystania z danych stron na portalach społecznościowych. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prawie do prowadzenia działalności marketingowej.

Podanie danych:

Dobrowolne, ale niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości korzystania z funkcjonalności na naszych stronach na portalach społecznościowych.

Okres przetwarzania:

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko do momentu zakończenia prowadzenia przez nas stron na portalach społecznościowych lub do czasu wniesienia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

Przekazywanie danych poza EOG

Siedziba Facebooka, Instagrama i Linkedina znajdują się w Stanach Zjednoczonych, dlatego dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Przedsiębiorstwa stosują jednak standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską i w ten sposób gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

NEWSLETTER

Cel przetwarzania:

W ramach newslettera Twoje dane osobowe (adres e-mailowy, pseudonim lub imię) są przetwarzane w celu:

 • wysyłki newslettera
 • informowania Cię o naszych produktach i usługach
 • prowadzenia statystyk „otwieralności” i „klikalności” e-maili
 • prowadzenia działalności marketingowej

Podstawa przetwarzania:

 • Zgoda wyrażona podczas zapisu na newsletter. Zgodę można cofnąć w każdym momencie poprzez kliknięcie w link umieszczony w treści newslettera lub poprzez wysłanie maila na adres:

Podanie danych:

Dobrowolne, ale niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości zapisania się na newsletter.

Okres przetwarzania:

Twoje dane będziemy przetwarzać do czasu zakończenia wydawania przez nas newslettera lub do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

KOMENTARZE

Cel przetwarzania

Administrator przetwarza te dane w celu publikowania komentarzy na stronie. Dane te mogą być także w szczególnych przypadkach przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Podstawa przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu portalu i umożliwienia zainteresowanym umieszczania na nim komentarzy.


Podanie danych


Aby zostawić komentarz na portalu Administratora, należy podać swoje imię i adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale bez nich nie da się umieścić komentarza na stronie.

Okres przetwarzania

Dane będą przetwarzane przez czas istnienia strony chyba, że użytkownik wcześniej poprosi o ich usunięcie.

KONTAKT E-MAILOWY / FORMULARZ KONTAKTOWY

W ramach kontaktu e-mailowego Twoje dane są przetwarzane w celu komunikacji i rozwiązania problemu, którego dotyczy korespondencja.

Podstawa przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na wymianie korespondencji z sprawach dotyczących prowadzonej przez nas działalności gospodarczej.

Okres przetwarzania

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc przez czas konieczny do rozwiązania problemu, którego dotyczy korespondencja. Po upływie tego terminu, Twoje dane będą przetwarzane w ograniczonym zakresie do momentu upływu przedawnienia z tytułu ewentualnych roszczeń.

Podanie danych

Podawanie danych jest dobrowolne.


SKLEP

Cel przetwarzania:

Twoje dane są przetwarzane w zakresie niezbędnym do:

 • zawarcia i realizacji umowy o prowadzenie konta użytkownika w Sklepie;
 • zawarcia i realizacji umowy sprzedaży;
 • obsługi reklamacyjnej;
 • wymiany e-mailowej dotyczącej Twoich zakupów w Sklepie;
 • dochodzenia roszczeń związanych z umową;

Podstawa przetwarzania:

 • Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) 
 • W zakresie dokumentacji księgowej i rachunkowej podstawą przetwarzania jest konieczność wywiązania się z obowiązku prawnego przechowywania dokumentów nałożonego przez przepisy o rachunkowości i przepisy księgowe.
 • W przypadku konieczności dochodzenia roszczeń, podstawą przetwarzania będzie nasz uzasadniony interes polegający na prawie do uzyskania wynagrodzenia i naprawienia poniesionych szkód.

Podanie danych:

Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy. 

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

 • brak możliwości zarejestrowania konta w Sklepie
 • brak możliwości korzystania z usług Sklepu
 • brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie

Okres przetwarzania:

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc przez czas konieczny do realizacji zamówienia albo przez trwania umowy o prowadzenie konta w Sklepie.

Po upłynie tego okresu Twoje dane będą przetwarzane w ograniczonym zakresie przez okres niezbędny do:

 • zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy
 • posprzedażowej obsługi Kupującego (rozpatrywanie reklamacji)
 • wywiązania się z obowiązku prawnego przechowywania dokumentacji księgowej nałożonego na Administratora (wynikającego z przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych).

LOGI SERWERA

W logach serwera przechowujemy informacje dotyczące publicznego adresu IP i urządzenia osoby, która odwiedza naszą stronę oraz czasu i sposobu, w jaki korzysta ona z naszej strony.

Informacje te nie służą jednak do identyfikacji konkretnych osób. Mogą być one jedynie w rzadkich przypadkach wykorzystywane do sprawdzenia, jakie podstrony są najczęściej odwiedzane i czy struktura strony nie zawiera błędów.

PROFILOWANIE

W ramach naszej strony nie stosujemy automatycznego przetwarzania danych osobowych (w tym profilowania).

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe, stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

TWOJE UPRAWNIENIA

Jeśli jesteś osobą fizyczną, przysługuje Ci prawo do:

– informacji o przetwarzaniu danych osobowych – masz prawo wystąpić do nas z żądaniem przekazania informacji o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. Jeśli wyślesz do nas e-maila w tej sprawie, poinformujemy Cię o zakresie przetwarzanych danych, celu i podstawie przetwarzania, podmiotach, którym ujawniono dane, a także o planowanym momencie usunięcia danych.

– uzyskania kopii danych – masz prawo zgłosić się do nas z żądaniem, abyśmy przekazali Ci kopię Twoich danych osobowych, które przetwarzamy.

– sprostowania – masz prawo żądać sprostowania i poprawienia przetwarzanych swoich danych. Jeśli dane są niepoprawne lub niekompletnie, daj nam znać, a my je skorygujemy lub uzupełnimy.


– usunięcia danych – możesz żądać od nas usunięcia Twoich danych, które nie są niezbędne do realizacji żadnego z celów, do których zostały zebrane.

– ograniczenia przetwarzania – jeśli zgłosisz do nas żądanie ograniczenia przetwarzania danych, mamy obowiązek zaprzestania wykonywania czynności na danych, oraz ich przechowywania zgodnie z przyjętymi przez nas zasadami retencji lub dopóki nie zniknie powód ograniczenia przetwarzania danych.

– przenoszenia danych – w zakresie w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, mamy obowiązek wydać Ci Twoje dane w sposób umożliwiający ich odczytanie na komputerze. Możesz także żądać, abyśmy także przesłali te dane innemu podmiotowi. Jest to jednak możliwe tylko w przypadku, jeśli zarówno po stronie naszej stronie, jak i po stronie podmiotu trzeciego, istnieją w tym zakresie odpowiednie środki techniczne, które to umożliwią.

– sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – masz prawo zażądać w każdym momencie, żebyśmy zaprzestali przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych. Nie musisz podawać uzasadnienia takiego żądania.

– sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania – możesz także sprzeciwić się przetwarzaniu danych dokonywanych na podstawie naszego uzasadnionego interesu. Przesyłając do nas takie żądanie, uzasadnij je swoją szczególną sytuacją.

– wycofania zgody na przetwarzanie danych – jeśli podstawą przetwarzania danych jest zgoda, możesz ją cofnąć w każdym czasie, co skutkuje zaprzestaniem przetwarzani danych. Nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które nastąpiło przed datą wycofania zgody.

– skargi – jeśli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane w sposób niezgodny z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzoru właściwego ze względu na miejsce pracy, miejsce domniemanego naruszenia lub miejsce zwykłego pobytu podmiotu danych. W Polsce organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE/ODBIORCY DANYCH

Twoje dane możemy udostępniać:

 • księgowemu lub biuru rachunkowemu
 • kancelarii prawnej
 • firmie obsługującej płatności online (Przelewy24)
 • Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych
 • Urzędowi Skarbowemu
 • ubezpieczycielowi
 • serwisom świadczącym usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcy usługi poczty elektronicznej
 • dostawcy usługi systemu do zarządzania firmą, dostawcy usługi mailingu (newslettera), 

Możemy też być zobowiązani do udostępnienia Twoich danych podmiotom prywatnym i publicznym na podstawie przepisów prawa.

Polityka prywatności obowiązuje od dnia 20/08/2020 r.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

1) Pliki cookies są to dane informatyczne – w tym pliki tekstowe – które są przechowane i zapisywane na komputerze użytkownika strony www.

Plik cookie najczęściej zawiera:

a) dane na temat strony, z której pochodzi;

b) okres, przez który, będzie ono przechowywane na komputerze użytkownika;

c) przypadkowo wygenerowany numer, który służy do identyfikacji przeglądarki użytkownika.

2) Wyróżniamy różne rodzaje cookies. Ze względu na czas przechowywania na komputerze użytkownika, możemy je podzielić na:

a) sesyjne cookies – pozostają one na komputerze użytkownika do momentu zamknięcia przez niego przeglądarki internetowej albo wylogowania ze strony;

b) stałe cookies – przechowywane na komputerze użytkownika przez czas określony w pliku cookie.

Ze względu na funkcje możemy podzielić cookies na:

a) niezbędne – cookies, których są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony

b) funkcjonalne – cookies, które służą do wzbogacania funkcjonalności strony i dostosowywania jej do potrzeb użytkownika.

3) Pliki cookies są na stronie Administratora stosowane w celu:

a) monitorowania ruchu na stronie (cookies Google Analytics)

b) dostarczania użytkownikowi treści reklamowych dostosowanych do jego potrzeb (cookies Google Analytics)

c) zarządzania reklamami wyświetlanymi na Facebooku, remarketingu i monitorowania zachowań grupy docelowej (cookies Facebooka)

d) monitorowania zachowań subskrybentów newslettera (Mailer Lite)

4) Podczas pierwszej wizyty na stronie, użytkownikowi wyświetlana jest informacja o plikach cookies

Użytkownik może kontrolować, w jaki sposób cookies są zapisywane i przechowywane na jego komputerze z poziomu ustawień przeglądarki internetowej.

5) Użytkownik może zawsze zmienić ustawienia plików cookies lub je usunąć z poziomu ustawień przeglądarki lub urządzenia służącego mu do przeglądania internetu.

Ze względu na ilość rozwiązań technologicznych na rynku, nie da się w sposób precyzyjny określić, w jaki sposób można zarządzać plikami cookies na danym urządzeniu lub w danej przeglądarce. Z reguły, aby skorzystać z tych opcji, należy kliknąć w przycisk „Ustawienia” w menu przeglądarki. Niemniej jednak istnieje bardzo wiele różnych rozwiązań technologicznych, dlatego aby znaleźć szczegółowe informacje, konieczne jest przeczytanie informacji dostarczanych przez procenta urządzenia lub przeglądarki na jego stronie internetowej lub w instrukcji użytkowania.

6) Administrator korzysta z cookies Google i Facebooka. Szczegółowe informacje na temat ich polityki prywatności można znaleźć pod poniższymi adresami:

a) Facebook – https://www.facebook.com/privacy/explanation

b) Google Analytics – www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/

7) Siedziba Facebooka znajdują się w Stanach Zjednoczonych, dlatego dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Firma stosuje jednak standardowe klauzule umowne i w ten sposób gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

8) W związku z korzystaniem przez Administratora z Google Analytics dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Google stosuje jednak standardowe klauzule umowne i w ten sposób gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

9) Cookies są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika przez okres:

a) cookies Facebooka – 90 dni

b) cookies Google Analytics – 730 dni

c) MailerLite – 30 dni

Użytkownik może w każdym momencie usunąć cookies, korzystając w tym celu z ustawień przeglądarki.

Polityka plików cookies obowiązuje od dnia 21/08/2020 r.