...

Jaka jest różnica między przychodem a dochodem?

Dziś wyjaśnimy sobie dość istotną kwestię. Zdarza Ci się używać słowa przychód na zmianę z dochód? Jesteś pod wielkim wrażeniem, gdy ktoś mówi o przychodach wysokości 100 000 zł, bo uważasz, że taka kwota ląduje w jego kieszeni? Właściwie to nie wiesz jaka jest różnica między przychodem, a dochodem? 

Oto wpis dla Ciebie. Mam nadzieję, że po jego lekturze będziesz już wiedzieć, kiedy używać pojęcia przychód, a kiedy dochód.

Co to jest przychód?

To każdy wpływ finansowy ze sprzedaży towarów lub usług. Przychodem są również należności z wystawionych faktur, które nie zostały jeszcze faktycznie opłacone. Do przychodów nie zaliczamy natomiast podatku VAT z wystawionych przez Ciebie faktur. Aby poznać kwotę przychodu, od faktur sprzedaży odejmij podatek VAT. 

Co najważniejsze – przychód nie jest pomniejszony o koszty. Nie bierze się ich tutaj w ogóle pod uwagę. 

Najprościej rzecz ujmując – to cała kasa, która wpływa do Twojego biznesu. Nic jednak nie mówi o tym, ile faktycznie udało Ci się zarobić, bo w wyliczeniach nie uwzględniasz poniesionych kosztów. Na podstawie przychodu wiesz jedynie, ile pieniędzy do Ciebie wpłynęło.

Co to jest dochód?

Dochód brutto = przychody – koszty uzyskania tych przychodów. 

Przychody, czyli wpływy ze sprzedaży, pomniejszasz o koszty. Co ważne, mówimy tu o kosztach, które umożliwiły Ci uzyskanie przychodów. Koszty i przychody muszą mieć więc powiązanie przyczynowo-skutkowe. 

Dochód podlega opodatkowaniu. Stawka podatku zależy od wybranej przez Ciebie formy opodatkowania (do wyboru skala podatkowa lub podatek liniowy, pamiętaj, że ryczałt i karta podatkowa dotyczy przychodów).

Podatek = (dochód brutto – suma składek na ubezpieczenia społeczne oraz ewentualną stratę z lat ubiegłych) x stawka podatku (w zależności od wybranej formy opodatkowania)

Dochód netto = dochód – podatek do zapłaty. 

Dochód netto to Twój faktyczny zarobek, inaczej zysk. Dochód daje Ci realną informację na temat Twojej kondycji finansowej i tego, czy faktycznie zarabiasz. 

Dlatego więc, gdy ktoś mówi o przychodach, to tak naprawdę ciężko powiedzieć, czy zarobił dużo czy mało. Można mieć 100 000 zł przychodu i ponieść koszty wysokości 150 000 zł i finalnie mieć stratę, zamiast zysku.

Co to jest koszt?

Doprecyzuję więc jeszcze czym jest koszt. Koszt to wydatek, który ponosisz w związku ze swoją działalnością. Koszty ponosisz, aby w przyszłości uzyskać przychody. Czyli to zakupy do Twojej firmy, koszty zatrudnienia pracowników, koszty jakie musisz ponieść, by sprzedać produkt (np. Wynajem sklepu, obsługa strony internetowej) itp. Nie każdy jednak poniesiony przez Ciebie wydatek, będzie kosztem. Więcej o tym przeczytasz w tym wpisie.

Co to jest obrót?

Moi drodzy, mamy jeszcze obrót. I jest to pojęcie, które mnie przyprawia o ból głowy, ponieważ nie ma jakiejś jednej, jasnej definicji obrotu. Interpretacja tego pojęcia zależy od ustawy.

Zwyczajowo pojęcie obrotu jest równoznaczne z pojęciem przychodów i tak dla uproszczenia, jeśli nie jesteś księgowym, możesz myśleć. 

Przychód a obrót różnią drobne niuanse, np. do obrotu nie zaliczamy przychodów z innych tytułów, np. odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. 

Ostatnio pojęcie to zostało wykorzystane w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. – czyli tak zwanej tarczy antykryzysowej. Jednakże ustawodawca nie zdefiniował jasno, co kryje się pod pojęciem obrotu i jak należy go wyliczać. Ciekawie na ten temat napisano w tym artykule. Dlatego, jeśli ktoś potrzebuje dokładnej definicji obrotu, adekwatnej do każdej sytuacji, to odsyłam do tego artykułu. 

Dlaczego to jest takie istotne, żeby tego nie mylić?

Po pierwsze właśnie dlatego, żeby mieć pojęcie, że przychody nie oznaczają faktycznego zysku i nie znaczy to, że ktoś tyle pieniędzy zarobił.

Po drugie, jest wiele przepisów, gdzie mowa jest o przychodzie, w innych mowa o dochodzie. Aby nie wpaść w kłopoty z powodu przekroczenia jakichś limitów, musisz rozróżniać te dwa pojęcia.

Przykład

Przychód należny w działalności nierejestrowanej

Przychód należny w działalności nierejestrowanej nie może przekroczyć 1300 zł w 2020 roku. Co to oznacza? Że nie jest istotne jak wysokie były koszty. Nie jest istotne, czy pieniądze za usługę lub towar wpłynęły już na konto sprzedającego. W momencie wystawienia faktury lub rachunku powstaje przychód na całą kwotę do zapłaty z tej faktury. 

Natomiast w kolejnym roku, przy rozliczeniu PIT, opodatkujesz już swój dochód – czyli wszystkie przychody pomniejszone o koszty.

Dlaczego to takie istotne w tym przypadku? Gdy przekroczysz limit przychodów, masz 7 dni na zarejestrowanie firmy. Bardzo ważne jest więc to, aby prawidłowo wyliczyć swoje przychody!

Limit obrotów uprawniający do zwolnienia z kasy fiskalnej

Kolejnym przykładem jest limit obrotów uprawniający do korzystania ze zwolnienia z kasy fiskalnej. 

Aby skorzystać z tego zwolnienia nie można przekroczyć 20 000 zł obrotu w skali roku. I znowu nie ma tu mowy o kosztach – chodzi o samą wartość sprzedaży. Nie ważne, czy ostatecznie z tych 20 000 zł zostaje u Ciebie 5 zł czy 3000 zł.

Warto również pamiętać, że do obrotów w tym przypadku zaliczamy nie tylko bieżącą sprzedaż, ale również otrzymane zaliczki, zadatki, przedpłaty. Czynni podatnicy VAT natomiast przy monitorowaniu swoich obrotów, powinni wziąć pod uwagę obroty netto – czyli nie wliczają do tego limitu podatku VAT od swojej sprzedaży. 

Jaki z tego wniosek?

Chcę Was uczulić na to, że jeśli decydujecie się na korzystanie z jakichś przepisów, które są uzależnione od wysokości przychodów, obrotów, dochodów itp., powinniście ustalić, co dokładnie wliczamy do kwoty limitu. Nieświadome przekroczenie limitu nie usprawiedliwi Cię i wciąż poniesiesz konsekwencje.Chcesz lepiej ogarniać swoje finanse i rozumieć o czym mówi Twoja księgowa? Pobierz Finansłownik – zbiór 27 pojęć, które warto znać, gdy prowadzisz firmę.