...

Kogo dotyczy ulga dla klasy średniej? Jakie są widełki? Jakie są konsekwencje rezygnacji z ulgi dla klasy średniej? Czy można odzyskać ją w rozliczeniu rocznym? Przeczytaj ten artykuł i pobierz wzór oświadczenia o rezygnacji z ulgi dla klasy średniej.

Na czym polega ulga?

Ulga dla klasy średniej czyli ulga podatkowa dla pracowników i przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych. Została wprowadzona po to, by zrekompensować brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku. Dotychczas pracownik przekazywał 9% wynagrodzenia na składkę zdrowotna, która niejako wracała do niego przy kalkulacji jego zaliczki na podatek dochodowy – pracodawca zmniejszał zaliczkę o część zapłaconej składki zdrowotnej. Polski Ład likwiduje jednak tą możliwość. Rząd wprowadził więc ulgę dla osób zarabiających między 5 701 zł do 11 141 zł miesięcznie. Po raz pierwszy mamy zdefiniowaną liczbowo klasę średnią. Czy to Ty? 🙂

Ulga nie dotyczy umów zlecenie i umów o dzieło. Również osoby korzystające z innej formy opodatkowania niż skala podatkowa, nie skorzystają z ulgi. O formach opodatkowania przeczytasz TUTAJ.

Jak działa ulga?

Ulga wysokości proporcjonalnej do wynagrodzenia odejmowana jest od podstawy opodatkowania. Działa to tak samo jak składki na ubezpieczenie społeczne, które odejmowane są od przychodu. Dopiero po ich odjęciu oblicza się podatek dochodowy. 

Czyli nim pracodawca przystąpi do kalkulacji zaliczki na podatek dochodowy, który musi w Twoim imieniu odprowadzić, od Twojego miesięcznego wynagrodzenia odejmie ulgę dla klasy średniej, zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne i koszty uzyskania przychodu. 

Tu sprawdź jaka jest różnica między przychodem, a dochodem.

Jakie są widełki dla ulgi dla klasy średniej?

Do wyliczania ulgi służą dwa wzory określone w ustawie. Wybór wzoru zależy od wysokości przychodu.

Przy czym ustawodawca rozróżnia dwa rodzaje przedziałów dla ulgi: roczny i miesięczny.

Roczny:

  • od 68 412 zł do 102 588 zł 
  • od 102 588 zł i nie przekraczają kwoty 133 692 zł

Miesięczny:

  •  od 5 701 zł i nieprzekraczającej kwoty 8 549 zł miesięcznie
  • od 8 549 zł i nieprzekraczającej kwoty 11 141 zł miesięcznie. 

Wzory pochodzą z uzasadnienia do Polskiego Ładu, przygotowanego przez rząd.

Uwaga na kalkulację przychodu z działalności gospodarczej

Przepis dotyczący stosowania ulgi w działalności gospodarczej został wadliwie skonstruowany. Mowa w nim o przychodzie po odliczeniu kosztów prowadzenia działalności. Nigdzie jednak nie zostały zdefiniowane ów koszty i nie wiadomo, czy według ustawodawcy są tożsame z kosztami uzyskania przychodu, czy jednak nie. Może to być problematyczne, ponieważ nie wiadomo jaka będzie praktyka urzędów przy obliczaniu przychodu.

Tu przeczytasz więcej o tym dlaczego nie każdy wydatek jest kosztem.

Co w przypadku małżonków rozliczających się wspólnie?

To punkt, który jest bardzo problematyczny. Przepisy zostały skonstruowane tak, że rozliczanie ulgi w przypadku małżonków nie jest do końca jasne.

Według art. 6, ust 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatek jest liczony od połowy łącznych dochodów małżonków, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot pomniejszających dochód.

Natomiast według art. 26, ust. 4c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – gdy małżonkowie rozliczają się razem, każdy z małżonków może odliczyć ulgę dla klasy średniej od połowy sumy łącznych przychodów małżonków.

Czyli nie wiadomo, czy w celu weryfikacji kwalifikowania się do ulgi brać pod uwagę połowę wspólnego majątku małżonków, czy jednak każdy z małżonków indywidualnie to weryfikuje i odlicza. W mojej ocenie te dwa przepisy są wykluczające się. Opinie środowiska finansowego są podzielone. Pozostaje więc czekać na objaśnienia rządu do sposobu kalkulacji ulgi lub na wypracowane stanowisko urzędów. 

Jednocześnie ulga ta w przypadku małżonków może być całkiem dobrym sposobem na optymalizację podatkową. 

Warto również nadmienić, że wspólne rozliczenie jest możliwe w przypadku podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych. 

Co, gdy korzystasz też z innych ulg?

Gdy korzystasz z innych ulg, należy wziąć pod uwagę limit przychodów zwolnionych. Suma przychodów zwolnionych oraz kosztów uzyskania przychodu (dotyczy umów o dzieło, gdzie stosuje się 50% kosztów uzyskania przychodu) nie może przekroczyć granicy pierwszego progu podatkowego, tj 120 000 zł. 

Uwaga na górny limit dla ulgi!

Ponieważ pracodawca będzie zobowiązany stosować ulgę kalkulując zaliczkę na podatek dochodowy w trakcie roku, istnieje spore ryzyko, że przekroczysz górny limit przychodu uprawniającego do skorzystania z ulgi. Przekroczenie limitu nawet o 1zł sprawi, że będziesz musiał_a dopłacać podatek. Kwota takiej dopłaty zależy od wysokości wynagrodzenia, ale może wynosić nawet kilka-kilkanaście tysięcy złotych. Tu znajdziesz więcej na ten temat.

Uważaj więc na wszelkie premie i łączenie dwóch różnych etatów, gdzie obie firmy stosują na Tobie ulgę.

Jeśli przewidujesz przekroczenie progów ulgi, złóż wniosek o jej niestosowanie przy kalkulacji zaliczki na podatek dochodowy. 

Podsumowując

Ulga może więc przynieść czasem więcej problemów niż pożytku. Warto uważać szczególnie, gdy chcesz rozliczać się z małżonkiem, korzystasz z innych ulg i gdy istnieje ryzyko, że przekroczysz górną granicę przychodu dla ulgi.

Pobierz przykładowy wzór o rezygnacji z ulgi dla klasy średniej.

KLIKNIJ TU I POBIERZ.

źródło: Gazeta Prawna