...

Czy często zdarza się w Twoim biznesie sytuacja, że nie możesz uzyskać płatności za swoją fakturę? 

Kiedyś wciąż musiałabyś płacić za to podatek VAT i dochodowy. Od jakiegoś czasu istnieje jednak możliwość, by nie płacić podatku za nieopłacone faktury. Skorzystaj z ulgi na złe długi.

Co to ulga na złe długi i w jakim celu ją wprowadzono?

Ulga na złe długi to mechanizm wprowadzony przez państwo, po to aby zmobilizować niepłacących faktury do uregulowania płatności. Jednocześnie jest to ułatwienie dla tych, którzy nie otrzymali płatności, ponieważ mogą zmniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę wierzytelności, której nie otrzymali od klienta, jeśli od dnia terminu płatności upłynęło 90 dni.

Co dla Ciebie oznacza zmniejszenie podstawy opodatkowania? Że zapłacisz mniej podatku dochodowego.

Warto pamiętać, że wystawiający fakturę ma prawo zmniejszyć podstawę opodatkowania, natomiast nabywca – dłużnik ma obowiązek zwiększyć podstawę opodatkowania o nieopłaconą przez siebie fakturę.

Warunki skorzystania z ulgi

Z ulgi można skorzystać, gdy spełnione zostaną poniższe warunki:

  • dłużnik nie jest w trakcie postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub w likwidacji na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień zapłaty zaliczki na podatek dochodowy, ryczałtu lub złożenia zeznania podatkowego;
  • od daty wystawienia faktury/umowy nie upłynęły 2 lata licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona/zawarta;
  • faktura /umowa dotyczy podmiotów opodatkowanych podatkiem dochodowym na terytorium Polski;
  • możesz zmniejszyć podstawę opodatkowania o niezapłaconą fakturę tylko wtedy, jeśli została wcześniej zaliczona do przychodów.

 

Jak to działa?

Wierzyciel (czyli wystawiający fakturę): wystawia fakturę – po 90 dniach od terminu płatności obniża podstawę opodatkowania o zaliczone wcześniej przychody z tej faktury.

Dłużnik (nabywca): otrzymuje fakturę – nie opłaca jej – po 90 dniach od terminu płatności zobowiązany jest do zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę faktury zaliczoną wcześniej do kosztów uzyskania przychodu.

Co gdy wierzytelność zostanie zapłacona?

Gdy otrzymasz płatność za fakturę, w związku z którą skorzystałaś już z ulgi na złe długi, zobowiązana jesteś ponownie zaliczyć tą kwotę do przychodów. 

Przykłady:

  1. Sprzedałaś osobie fizycznej, która nie prowadzi działalności towar z odroczonym terminem płatności. Niestety po upłynięciu 90 dni od terminu płatności, wciąż nie otrzymałaś zapłaty. Ponieważ jednak Twoim dłużnikiem jest osoba nieprowadząca działalności, nie możesz skorzystać z ulgi na złe długi.
  2. Wykonałaś dla kontrahenta prowadzącego działalność usługę zaprojektowania strony internetowej. Po 90 dniach od terminu płatności nie otrzymałaś zapłaty. Sprawdziłaś, że kontrahent nie jest w trakcie postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub w likwidacji. Możesz więc zmniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę należności. Po pół roku kontrahent postanowił zapłacić zaległą fakturę. Oznacza to, że powinnaś ponownie zaliczyć to w przychody i zwiększyć podstawę opodatkowania. 
  3. Przeglądając listę zaległych faktur, odkryłaś taką, która nie jest opłacona już od 3 lat licząc od końca roku, w którym wystawiłaś fakturę. Niestety w tym przypadku nie możesz skorzystać z ulgi na złe długi.

Co w przypadku ryczałtu?

Tak samo działa to w przypadku ryczałtu. Przychody można zmniejszyć o wartość niezapłaconej wierzytelności. Korekty dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym w roku, w którym od daty wystawienia faktury upłynęło 90 dni. Jednocześnie dłużnik musi zwiększyć swoją podstawę opodatkowania.

W tym przypadku również należy pamiętać o tym, że gdy faktura zostanie jednak uregulowana, a skorzystano z ulgi, należy ponownie zaliczyć otrzymaną kwotę do przychodów i zwiększyć podstawę opodatkowania.