...

Co to jest ulga na start?

Ulga na start to zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności.

Często przedsiębiorcy myślą, że ulga na start oznacza, że w ogóle nie płaci się nic do ZUSu przez pierwsze miesiące. Niestety tak nie jest. Prowadząc działalność gospodarczą, wciąż masz do zapłacenia składkę zdrowotną.

Wciąż jednak jest to spore ułatwienie dla przedsiębiorców. Składki ZUS w pełnej kwocie do opłacenia to aż 1431,48 zł. Tymczasem w ramach ulgi na start w 2020 roku zapłacisz tylko 362,34 zł z tytułu składki zdrowotnej.

Kto może skorzystać z ulgi na start i jakie są warunki?

Z ulgi na start można skorzystać gdy:

 • jest się osobą fizyczną i prowadzi się działalność gospodarczą, lub jest się wspólnikiem spółki cywilnej;
 • rozpoczyna się działalność po raz pierwszy, lub podejmuje się ją ponownie 60 miesięcy od jej zamknięcia lub zawieszenia;
 • nie wykonuje się działalności na rzecz byłego pracodawcy – dotyczy umów o pracę zawartych w bieżącym lub poprzednim roku;
 • nie podlega się ubezpieczeniu w KRUS. 

Ulga na start – jak się zgłosić do ZUS?

W ciągu 7 dni od założenia działalności gospodarczej należy dokonać zgłoszenia do ZUS poprzez formularz ZUS_ZZA. 

Możesz złożyć ten formularz razem z wnioskiem o rejestrację firmy CEIDG-1. Należy zaznaczyć wówczas pole “ZZA” we wniosku CEIDG-1 w punkcie 12.2 “Dołączam zgłoszenia ZUS”.

Możesz również złożyć formularz w formie papierowej osobiście lub poprzez pełnomocnika w siedzibie ZUS oraz listownie.

Tu znajdziesz przewodnik jak wypełnić wniosek: https://www.zus.pl/documents/10182/167567/ZUS_ZZA.pdf/cfca96a4-646a-4f05-bda4-5f0ced57eea2

Jak liczyć okres 6 miesięcy ulgi na start?

Liczyć należy pełne miesiące, więc jeśli rozpoczniesz działalność np. 5 stycznia, to 6 miesięcy liczy się dopiero od lutego i ulga przysługuje w takim przypadku do 31 lipca.

Jeśli działalność rozpoczniesz 1 dnia miesiąca, to ten miesiąc należy uznać za pierwszy.

Konsekwencje nieopłacania składek na ubezpieczenie społeczne

Pamiętaj, że nieopłacanie przez Ciebie składek na ubezpieczenie społeczne ma konsekwencje. To, że nie opłacasz ubezpieczenia chorobowego oznacza, że w razie choroby nie otrzymasz zasiłku chorobowego. Jeśli urodzi Ci się dziecko, nie otrzymasz zasiłku macierzyńskiego. 

Tak samo – te miesiące, w których korzystasz z ulgi na start nie będą Ci się liczyć do emerytury, ponieważ nie opłacasz ubezpieczenia emerytalnego.

Jeśli zależy Ci na tych świadczeniach, możesz zrezygnować z ulgi na start. Skorzystanie z niej jest dobrowolne.

Zwolnienie ze składek zdrowotnych

Jest kilka wyjątków, kiedy w ramach ulgi na start nie musisz płacić nic – nawet składki zdrowotnej.

Zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej przysługuje:

 • emerytom i rencistom:
 • których świadczenie nie przekracza miesięcznego minimalnego wynagrodzenia, 
 • ich przychody z działalności nie przekroczą miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury 
 • którzy wybrali kartę podatkową jako formę opodatkowania.
 • osobom pobierającym zasiłek macierzyński, którego wysokość nie przekracza miesięcznego świadczenia rodzicielskiego (tzw. Kosiniakowe – 1000 zł miesięcznie). 

Co po uldze na start?

Teraz możesz opłacać składki ZUS liczone od preferencyjnej podstawy wymiaru składek. Przywilej ten przysługuje Ci przez kolejne 24 miesiące.

W praktyce oznacza to, że opłacasz już wszystkie ubezpieczenia, ale w mniejszej kwocie niż przedsiębiorcy na tak zwanym “Dużym ZUSie”. Wiąże się to oczywiście z niższymi świadczeniami (emerytalnymi czy chorobowymi).

Podsumowanie:

 • Ulga na start zwalnia z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.
 • Wciąż musisz płacić składki na ubezpieczenie zdrowotne (362,34 zł w 2020 roku).
 • Ulga na start trwa 6 miesięcy.
 • Do okresu 6 miesięcy należy wliczać tylko pełne miesiące prowadzenia działalności.
 • Nie każdy może skorzystać z ulgi na start – są warunki do spełnienia.
 • Nieopłacanie składek na ubezpieczenie społeczne wiąże się z niższymi świadczeniami.
 • Aby skorzystać z ulgi na start trzeba złożyć formularz ZUS_ZZA w ciągu 7 dni od założenia działalności.
 • Niektórzy emeryci, renciści oraz osoby pobierające zasiłek macierzyński są zwolnieni z opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Po uldze na start możesz opłacać składki ZUS liczone od preferencyjnej podstawy wymiaru składek.