...

Składka zdrowotna to jeden z tych bolesnych punktów Polskiego Ładu. Zmiana przepisów zakłada zmianę sposobu naliczania składki oraz brak możliwości odliczenia jej od podatku. Co się dokładnie zmienia? Jak obliczyć składkę zdrowotną w 2022 r.? Jakich zmian dokonać w firmie, aby stracić jak najmniej? Przeczytasz w tym artykule.

Jak było dotychczas?

Dotychczas składka zdrowotna w przypadku przedsiębiorców wynosiła 9% liczone od 75% przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale roku. W 2021 wynosi ona 381,81 zł. Z czego 7,75% podstawy (nie składki!) podlega odliczeniu od podatku – to jest 328,78 zł. Kwotę tą odlicza się od podatku. Zapłacona składka zdrowotna “wraca” więc niejako do Ciebie, pod postacią niższego podatku dochodowego. Ale koniec z tym! Nadchodzi Polski Ład.

Polski Ład a składka zdrowotna

Główna zmiana to przede wszystkim zmiana sposobu jej wyliczania. Składka zdrowotna od 2022 będzie liczona od dochodu. Oznacza to więc de facto podniesienie kosztów prowadzenia firmy. Specjaliści nazywają dziś składkę zdrowotną “parapodatkiem”. Czyli niby nie podatek, a jednak coś co zależy od Twoich dochodów. 

Kolejną zmianą jest wykreślenie całego artykułu o możliwości odliczania zapłaconych składek zdrowotnych. Od 2022 roku nie odliczysz od podatku zapłaconej składki.

Zmiana ta dotyka również osoby pracujące na etacie – one również utracą możliwość odliczania składek zdrowotnych od podatku. Jednakże dla nich oraz przedsiębiorców opodatkowanych skalą podatkową, przewidziano ulgę dla klasy średniej, która zrekompensuje im tą stratę. Więcej o uldze dla klasy średniej przeczytasz w tym artykule.

Dlaczego to niekorzystne dla przedsiębiorców?

Brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku oznacza dużo większe koszty prowadzenia działalności. To właśnie przez tą zmianę przedsiębiorcy stracą na Polskim Ładzie. Pod postacią składki zdrowotnej zostają na nas nałożone większe podatki. Boli tym bardziej, że nie mamy poczucia, że pieniądze te są następnie dobrze dystrybuowane. Czy Polska Ochrona Zdrowia ożyje dzięki naszym pieniądzom?

Jak składka zdrowotna kształtuje się dla poszczególnych form opodatkowania?

Stawka składki zdrowotnej zależy od wybranej przez przedsiębiorcę formy opodatkowania. Poniżej sprawdź, jak wygląda to dla konkretnych form:

  • Skala podatkowa (zasady ogólne) – 9% dochodu
  • Podatek liniowy – 4,9% dochodu
  • Ryczałt – 9% liczone od:
    • do 60 000 zł przychodu narastająco – 60% przeciętnego wynagrodzenia – 305,56 zł
    • do 300 000 zł przychodu narastająco –  100% przeciętnego wynagrodzenia – 509,27 zł
    • Powyżej 300 000 zł przychodu narastająco: 180% przeciętnego wynagrodzenia – 916,68 zł 
  • Karta podatkowa – 9% liczone od minimalnego wynagrodzenia w danym roku.

W przypadku opodatkowania skalą podatkową i liniowo, podstawa wymiaru składki nie może być niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia w danym roku. W 2022 będzie to kwota 3010 zł. Oznacza to, że jeśli Twoja firma nie osiągnie żadnego dochodu, to i tak zapłacisz składkę zdrowotną na poziomie 270,90 zł.

Zmiana terminu opłacania składki zdrowotnej

Od 2022 roku, składkę zdrowotną będziemy opłacać do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Czyli zrównano termin płatności z terminem zapłaty zaliczki na podatek dochodowy. 

Nowy termin dotyczy wszystkich składek (ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP i FS, FGŚP oraz FEP) opłacanych za styczeń 2022 i kolejne miesiące.

Spółki z o.o. a składki ZUS po wdrożeniu Polskiego Ładu

Wynagrodzenie członków zarządu pełniących swą funkcję na mocy aktu powołania, którzy pobierają z tego tytułu wynagrodzenie, otrzymają je pomniejszone o składkę zdrowotną wynoszącą 9% dochodu bez możliwości odliczenia jej od podatku.

Jak przygotować się na zmiany w ubezpieczeniach zdrowotnych?

Nowy rok podatkowy to czas, w którym możesz zmienić formę opodatkowania. Możesz to zrobić do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnąłeś_aś pierwszy przychód w danym roku. Większość z Was ma więc czas do 20 lutego na wybranie odpowiedniej formy opodatkowania, która będzie najlepiej dopasowana do Twoich potrzeb i możliwości – tak by zmiany w przepisach zabrały Ci jak najmniej pieniędzy.

To dlatego teraz warto zapoznać się z plusami i minusami każdej z form opodatkowania, po to by wybrać jak najbardziej świadomie, to co będzie dla Ciebie najlepsze. Nie podejmuj decyzji na chybił trafił. Doedukuj się, przelicz. Możesz zapisać się np. na moje szkolenie z Polskiego Ładu, gdzie będę omawiała formy opodatkowania z uwzględnieniem zmian przepisów. 

Jeśli czujesz, że samodzielna praca nad tym to dla Ciebie za dużo, udaj się do doradcy podatkowego, koszt takiej konsultacji zaczynają się od ok. 300 zł za godzinę.

Kliknij tutaj, aby zapisać się na szkolenie on-line o Polskim Ładzie!